Sandstubb - Kjell Svensson

art:Sandstubb (Pomatoschistus minutus)
vikt:
längd:
fångstplats:Skredsvik
metod:Kustmete
bete:Räka
fångstdatum:2011-08-31
uppdaterad:2014-05-28 21:30:45