Skrubbskädda - Axel Larsson

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:710
längd:41
fångstplats:Öresund/lappen
metod:Bottenmete
bete:Borstmask
fångstdatum:2021-10-31
uppdaterad:2021-11-07 17:30:32