foto: Kelvin hylén

Spetsstjärtad smörbult - Robin Kanthe

art:Spetsstjärtad smörbult (Lesueurigobius friesii)
vikt:
längd:10
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Borstmask
fångstdatum:2021-11-12
uppdaterad:2021-11-12 20:59:40