Spetsstjärtad smörbult - Gustav Nyström

art:Spetsstjärtad smörbult (Lesueurigobius friesii)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:Bottenmete
bete:Borstmask
fångstdatum:2021-11-23
uppdaterad:2021-11-23 16:45:48