Oxsimpa - Lennart Larsson

art:Oxsimpa (Taurulus bubalis)
vikt:
längd:8
fångstplats:Marstrands Hamn
metod:Pimpel Med 14-krok
bete:Maggot
fångstdatum:2021-11-18
uppdaterad:2021-11-23 16:45:53