Spetsstjärtad smörbult - Emanuel Nordin

art:Spetsstjärtad smörbult (Lesueurigobius friesii)
vikt:
längd:7
fångstplats:Lysekil
metod:Bottenmete
bete:Borstmask
fångstdatum:2021-11-27
uppdaterad:2021-11-27 19:37:09