Gös - Anders Lilja

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:7940
längd:89
fångstplats:Krön
metod:Ismete
bete:Mört
fångstdatum:2021-12-28
uppdaterad:2021-12-31 21:48:16