Sarv - Kjell Svensson

art:Sarv (Rutilus aula)
vikt:480
längd:32
fångstplats:Dättern
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2007-05-27
uppdaterad:2014-05-28 21:31:06