Röding - Jezper Ivarsson

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:1000
längd:47
fångstplats:Sänksjön
metod:Pimpel
bete:Maggot
fångstdatum:2021-01-09
uppdaterad:2022-01-10 16:15:54