foto: Olivia Svensson

Sjurygg - Emanuel Nordin

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:1210
längd:34
fångstplats:Lysekil
metod:Kikfiske
bete:Mask
fångstdatum:2022-01-22
uppdaterad:2022-01-23 10:13:47