foto: Gustav Nyström

Sjurygg - Linus Wetterström

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:1210
längd:34
fångstplats:Lysekil
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2022-01-25
uppdaterad:2022-01-26 11:27:15