Id - Daniel Ståhl

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:637
längd:36
fångstplats:Lidan
metod:Feeder-mete
bete:Maggot
fångstdatum:2022-02-11
uppdaterad:2022-02-12 07:41:33