Groplöja - Ben Agelii

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Tjärn I Lilla Edet
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad:2022-02-23 20:24:29