Taggmakrill - Ben Agelii

art:Taggmakrill (Trachurus trachurus)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:Spinnfiske
bete:Häckla
fångstdatum:2021-09-05
uppdaterad:2022-02-23 21:26:35