Id - Marc Westrin

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:3110
längd:58
fångstplats:Mörrumsån
metod:Bottenmete
bete:Bröd
fångstdatum:2019-11-17
uppdaterad:2022-02-27 14:56:11