Lax - Marc Westrin

art:Lax (Salmo salar)
vikt:5300
längd:
fångstplats:Vänern
metod:Trolling
bete:Löja
fångstdatum:2022-02-26
uppdaterad:2022-02-27 14:56:17