Skrubbskädda - Kjell Svensson

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:670
längd:
fångstplats:Ellösfjorden
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:1984-05-12
uppdaterad:2014-05-28 21:32:09