Skrubbskädda - Billy Affelin

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:790
längd:
fångstplats:Öresund
metod:
bete:
fångstdatum:2021-11-10
uppdaterad:2022-03-07 21:32:24