Sandstubb - Kjell Svensson

art:Sandstubb (Pomatoschistus minutus)
vikt:7
längd:7
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2022-03-02
uppdaterad:2022-03-09 09:10:42