Röding - Martin Ödmar

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:420
längd:
fångstplats:Sänksjön
metod:Pimpel
bete:Räka
fångstdatum:2022-03-09
uppdaterad:2022-03-09 12:18:22