Skäggtorsk - Kjell Svensson

art:Skäggtorsk (Trisopterus luscus)
vikt:562
längd:
fångstplats:Trillingarna
metod:Havsmete
bete:Räka
fångstdatum:1990-07-27
uppdaterad:2014-05-28 21:32:29