Sill - Emma Maripuu

art:Sill (Clupea harengus)
vikt:
längd:
fångstplats:Listerby Skärgård
metod:Mete
bete:Häckla
fångstdatum:
uppdaterad: