Skrubbskädda - Emma Maripuu

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:
längd:
fångstplats:Rågordsvik
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: