Stensnultra - Kjell Svensson

art:Stensnultra (Ctenolabrus rupestris)
vikt:
längd:
fångstplats:Essvik
metod:Kustmete
bete:Räka
fångstdatum:1979-07-04
uppdaterad:2014-05-28 21:33:14