Röding - Emma Maripuu

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Landösjön
metod:Pimpel
bete:Maggot
fångstdatum:
uppdaterad: