Storspigg - Kjell Svensson

art:Storspigg (Gasterosteus aculeatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Skredsvik
metod:Kustmete
bete:Räka
fångstdatum:2012-05-25
uppdaterad:2014-05-28 21:33:30