Långa - Emma Maripuu

art:Långa (Molva molva)
vikt:
längd:
fångstplats:Bonden
metod:Mete
bete:Sill
fångstdatum:
uppdaterad: