Harr - Emma Maripuu

art:Harr (Thymallus thymallus)
vikt:
längd:
fångstplats:Landösjön
metod:Trolling
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: