Gädda - Emma Maripuu

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:5700
längd:
fångstplats:Indalsälven
metod:Trolling
bete:Platipus
fångstdatum:
uppdaterad: