Groplöja - Emma Maripuu

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Göl 39
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: