Benlöja - Emma Maripuu

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:
fångstplats:Listerbyskärgård
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: