Bergsimpa - Emma Maripuu

art:Bergsimpa (Cottus poecilopus)
vikt:
längd:
fångstplats:Storsjön
metod:Mete
bete:Powerbait
fångstdatum:
uppdaterad:2022-04-05 06:32:22