Gädda - Lucas Ödmar

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:7520
längd:
fångstplats:Aspen
metod:Spinnfiske
bete:Hybridbete
fångstdatum:2022-04-11
uppdaterad:2022-04-11 19:28:36