Gädda - Axel Larsson

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:10900
längd:107
fångstplats:Halland
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2022-04-15
uppdaterad:2022-04-15 19:34:49