foto: Asko Lahtinen

Sjurygg - Jim Larsson

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:1250
längd:33
fångstplats:Saltö
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2022-04-18
uppdaterad:2022-04-18 19:35:08