Gös - Lucas Ödmar

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:5560
längd:
fångstplats:Aspen
metod:Flötmete
bete:Nors
fångstdatum:2022-04-29
uppdaterad:2022-05-01 06:27:36