foto: Kjell Svensson

Vimma - Jim Larsson

art:Vimma (Vimba vimba)
vikt:410
längd:35
fångstplats:Flian
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2022-05-02
uppdaterad:2022-05-03 06:39:13