Groplöja - Robin Kanthe

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Hökensås
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2022-05-06
uppdaterad:2022-05-06 20:01:37