foto: Gustav Nyström

Lerstubb - Emanuel Nordin

art:Lerstubb (Pomatoschistus microps)
vikt:
längd:
fångstplats:Brofjorden
metod:Kikfiske
bete:Vivipar Strandsnäcka
fångstdatum:2022-05-07
uppdaterad:2022-05-08 22:04:44