Taggmakrill - Kjell Svensson

art:Taggmakrill (Trachurus trachurus)
vikt:
längd:
fångstplats:Kummelbank
metod:Havsfiske
bete:Häckla
fångstdatum:1980-07-27
uppdaterad:2014-05-28 21:34:51