Bäckröding - Robin Kanthe

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:
längd:
fångstplats:Borås
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2022-05-08
uppdaterad:2022-05-08 22:04:55