Sutare - Kjell Svensson

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:2100
längd:45
fångstplats:Käppsjön
metod:Bottenmete
bete:Majs
fångstdatum:2022-05-09
uppdaterad:2022-05-10 17:55:42