Vimma - Kjell Svensson

art:Vimma (Vimba vimba)
vikt:725
längd:
fångstplats:Lidan/närefors
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2004-05-06
uppdaterad:2014-05-28 21:36:09