Näbbgädda - Ben Agelii

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:
längd:
fångstplats:Amundön
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:2022-05-22
uppdaterad:2022-05-22 12:56:58