Glyskolja - Erik Siemers

art:Glyskolja (Trisopterus minutus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:
fångstdatum:2022-05-22
uppdaterad:2022-05-24 08:20:35