foto: Jag själv

Tångspigg - Linus Wetterström

art:Tångspigg (Spinachia spinachia)
vikt:15
längd:16
fångstplats:Lysekil
metod:Frilina
bete:Spökräka
fångstdatum:2022-05-28
uppdaterad:2022-05-29 07:08:42