Karp - Emanuel Nordin

art:Karp (Cyprinus carpio)
vikt:
längd:
fångstplats:Nära Gullmarn
metod:Frilina
bete:Bröd
fångstdatum:2022-06-04
uppdaterad:2022-06-05 16:42:29