Klorocka - Erik Siemers

art:Klorocka (Amblyraja radiata)
vikt:625
längd:37
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Glyskolja
fångstdatum:2022-06-03
uppdaterad:2022-06-06 19:51:19