Ål - Billy Affelin

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:970
längd:
fångstplats:Efter Tredje Vandringshindret
metod:Mete Mask
bete:Mask
fångstdatum:2022-05-21
uppdaterad:2022-06-10 11:00:38