Ål - Kjell Svensson

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:950
längd:
fångstplats:Uddevalla Hamn
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:1988-07-26
uppdaterad:2014-05-28 21:37:01